Ndikimi i bizneseve të reja në ekonomitë e vendeve në zhvillim

Sidomos në vendet në zhvillim, të cilët përgjithësisht ofrojnë boshllëqe që mund të plotësohen nga bizneset e reja, startup-ët kanë një hapësirë më të madhe në treg për të treguar vetën Vazhdoni leximin Ndikimi i bizneseve të reja në ekonomitë e vendeve në zhvillim